Werkzaamheden TCB afgebouwd

De werkzaamheden van de Technische Commissie Bodem zijn sinds 2016 grotendeels afgebouwd, vooruitlopend op het opnemen van bodemregelgeving in de Omgevingswet.

design by Het Lab | build by nieta