Commissie

Dhr. em. prof. dr. A.N. van der Zande (André), voorzitter
Mw. N. Sangers (Nel), lid
Dhr. Prof. dr. W. de Vries (Wim), lid

Het secretariaat ligt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
Mw. B. Sikorska (Beata), secretaris

 

Waarnemer IenM (art.5 Wbb)

Mw E.H.S. van Duin (Liz)

design by Het Lab | build by nieta