Bij het geschikt maken van grondwater als gietwater ontstaat soms zout afvalwater, ‘brijn’. Dit wordt vaak teruggepompt in de bodem. De TCB vindt waterbesparing en zoeken naar andere bronnen voor gietwater een beter idee.

Het probleem: ‘brijn’

Voor het begieten van gewassen in bijvoorbeeld de glastuinbouw is veel water nodig. Dat water mag niet te veel zouten en verontreinigingen bevatten. Doorgaans wordt regenwater gebruikt, in droge periodes wordt dat aangevuld met grondwater. Dat water is vaak brak en moet worden ontzilt. Hierbij ontstaat brijn, zout water met verontreinigingen. Brijn wordt veelal in dieper gelegen grondwaterlagen teruggebracht.

Alternatieven

De TCB vindt dat het lozen van brijn niet past bij duurzaam bodemgebruik. Waterbesparing, hergebruik van water en het zoeken van alternatieve bronnen moeten eerst worden onderzocht. Het advies van de TCB geeft hiervoor een voorkeursvolgorde. Als blijkt dat het ontstaan van brijn toch niet kan worden voorkomen geeft het advies alternatieven voor afvoer en verwerkingsmethoden. Ook worden randvoorwaarden voor lozing omschreven.

> Bekijk alle publicaties

design by Het Lab | build by nieta