Steeds meer bodem wordt door bebouwing of bedekking afgesloten. Belangrijke functies gaan zo verloren. De TCB vindt dat 20 tot 40 procent van het bodemoppervlak in steden gereserveerd moet worden voor open bodem, groen en water.

Invloed van groen

Vooruitlopend op eventuele regelgeving adviseerde de TCB over de gevolgen van het afdekken van bodem en over randvoorwaarden bij het afdekken. De TCB stelt het nut van de onafgedekte, open bodem centraal. Open bodem draagt bij aan milieu, biodiversiteit, welbevinden en economie van de stedelijke omgeving, vooral via groen dat op de open bodem groeit. Daarmee sluit de TCB aan bij partijen die zich bezig houden met gevolgen van klimaatverandering in de stedelijke omgeving en met de invloed van groen op het welbevinden en de gezondheid van stadsbewoners.

Aanbeveling: voorkeursvolgorde

De TCB beveelt aan om twintig tot veertig procent van het bodemoppervlak voor open bodem en water te reserveren in nieuw aan te leggen gebieden of na te streven in bestaande gebieden. Overheden kunnen daarbij gebruik maken van de voorkeursvolgorde:
- Voorkomen van vermijdbaar afdekken.
- Beperken van onvermijdbaar afdekken.
- Plaats van afdekken optimaliseren.
- Beperken van gevolgen van afdekken.

Rol gemeenten

De zorg voor open bodem speelt al op kleine schaal en moet op wijkniveau bekeken worden. Ook het betegelen, bestraten en volbouwen van tuinen heeft invloed op de nuttige bijdragen van de bodem. De TCB vindt de zorg voor open bodem vooral een onderwerp voor gemeenten. Ter inspiratie heeft de TCB samen met Stichting Natuurmedia het boek ‘Ontdek de stadsbodem’ uitgebracht. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel: ISBN978-90-808-1585-8.

> Bekijk alle publicaties

design by Het Lab | build by nieta