JaapTuinstraDhr. drs. Jaap Tuinstra is sinds 1 februari 2007 werkzaam als senior adjunct secretaris bij de TCB. Hij heeft biologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie milieubiologie, en werkte vervolgens enkele jaren bij het RIVM aan de milieubeoordeling van stoffen. In 1991 trad hij in dienst bij het toenmalige IWACO, nu Royal Haskoning. Als projectleider bodem voerde hij (tot 2007) een groot aantal projecten uit met betrekking tot bodem- en waterverontreiniging voor overheden en bedrijfsleven. De nadruk lag hierbij op het beoordelen van de milieuhygiënische risico’s.

 

Zijn belangrijkste werkzaamheid is het voorbereiden van adviezen voor de TCB. Zijn expertise ligt bij zowel het natte als het droge milieu en richt zich op het bodem-watersysteem. Voorbeelden van adviezen die hij heeft voorbereid zijn: toetsingskader herinrichten diepe plassen, gebiedsgericht grondwaterbeheer, diepinfiltratie van hemelwater, ecologische bodemnormstelling en ziekteverwekkers en bodembeheer.

Daarnaast is hij actief in verschillende werk- en overleggroepen die zich bezighouden met onder andere bodemleven, ecosysteemdiensten en watergerelateerde onderwerpen

 

 

design by Het Lab | build by nieta